děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Neděle 28.6. 2020                 13. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 2020

Neděle 21.6. 2020         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Neděle 14.6. 2020                                      Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota Mše sv. nebude
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Informace k probíhajícím investičním akcím

Milí farníci,
Tak, jako jsme avizovali v posledním papírovém čísle občasníku „COR“ v prosinci 2019, rádi bychom poskytli upřesňující informace k probíhajícím investičním akcím na našem kostele. Oproti našim představám informaci sdělujeme později, což je zapříčiněno i zvláštním „koronavirovým“ obdobím, na druhou stranu se některé věci finanční i technické vyjasnily, takže fakta budou úplnější.
 

Číst dál...

Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice 2020

Neděle 7.6. 2020                   Slavnost Nejsvětější trojice
Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Číst dál...

Ohlášky Slavnost Seslání Ducha Svatého 2020

Neděle 31.5. 2020                   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                             Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Pořad bohoslužeb VE FARNÍM KOSTELE
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Číst dál...

Poděkování

Za poslední rok se udělalo ve farnosti mnoho práce. Například ve Zpupné Lhotě proběhly opravy, ve farním kostele se pokládá dlažba, začalo se s opravou fasády, z farních objektů se vyklidilo mnoho nepořádku, některé věci se podařilo lépe uspořádat a mohli bychom vyjmenovávat ještě mnoho dalšího. Chtěl bych za to poděkovat jménem svým i jménem ekonomické rady panu Tomáši Pawerovi, který byl zaměstnán jako technický a majetkový referent a po roce na této pozici končí. Jeho stopa se nejvíce podepsala na celém tomto dobrém díle a jistě zůstane zachována nejen na tomto chrámě, ale i v Ježíšově Srdci. Děkujeme srdečně za obětavé pracovní nasazení pro farnost, za všechno vynaložené úsilí i všechno to co bylo vykonáno z lásky k Bohu bez nároku na odměnu. Srdečné Pán Bůh zaplať. Při té příležitosti také chceme oslovit farníky o modlitbu za nové obsazení této funkce. Kdyby někdo měl ochotu v tom pomoci, informujte se ve farní kanceláři. Budeme vděčni také za tipy na tuto pozici, pokud byste znali někoho vhodného.

Organizační a hygienická opatření

POZOR ZMĚNA!!!
Drazí bratři a sestry, V NAŠEM OKRESE NADÁLE ZŮSTÁVÁ MAXIMÁLNÍ POČET 100 ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŽBÁCH, stejně tak nadále zůstávají v platnosti hygienická pravidla. V budově kostela je povinnost roušky na ústech, povinná dezinfekce rukou při vstupu do kostela a rovněž dvoumetrové rozestupy (mimo členy jedné domácnosti). Z tohoto důvodu tedy opět bude odpočítáno 100 účastníků nedělní bohoslužby. Pro ty kteří budou muset zůstat na dvoře před kostelem, bude zapnuté ozvučení a rovněž se bude podávat svaté přijímání. Parkování před kostelem bude omezeno. Prosíme starší, aby ještě raději zůstali doma. Nemocní s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají povolený vstup.

Číst dál...