image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 22. neděle v mezidobí 2021

Neděle 29.8. 2021              22. neděle v mezidobí
                                            Sbírka na církevní školy
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. Nebude mše sv Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. Nebude mše sv
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky
22. týden v mezidobí:
Pondělí:    
Úterý:    
Středa:    
Čtvrtek:    
Pátek: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace    
Sobota: Sobotní památka Panny Marie    
·         Zveme děti na dětskou mši svatou ve středu 1.9. a v pátek 3.9., při kterých se budou žehnat aktovky.
·         Program při příležitosti slavnosti sv. Melichara Grodeckého. bude samostatně na české i polské straně bez průvodu, začíná v15:00 korunkou k Božímu Milosrdenství, pak bude pobožnost ke cti sv. Melichara Grodeckého a v 15:30 mše svatá s otcem biskupem Mons. Martinem Davidem. Další večerní mše svatá v 17:30 už nebude. Jako přípravu se modlíme novénu po každé mši svaté.
·         Setkání katechetů bude ve čtvrtek 2.9. v 19:00 hod. pokud by se někdo nový mohl zapojit, přijďte také.
·         V měsíci září zveme farníky na Ignaciánské duchovní obnovy v tichu, které doprovází P. ThLic. Jan Adamík SJ a probíhají u nás v Exercičním domě. Jsou ještě volná místa. Bližší informace na nástěnce
·         Příspěvky do farního časopisu „COR“ posílejte prosím, do úterý 14. 9. 2021
·         Děvčata ve věku 7-15 let, která stojí o získávaní nových dovedností, navázání přátelských vztahů a nebojí se překonávat samy sebe jsou srdečně zvány mezi těšínské skautky. Úvodní oddílová schůzka, proběhne v pondělí 6.9. v 15:30 na farní zahradě.
·         19. pěší pouť do Baziliky P. Marie ve Frýdku bude v sobotu 18.9.2021, odchod po požehnání v 6:00 hod. – podrobnosti ve vývěsce.
·         Ve čtvrtek 2.9. v 15:30 proběhne formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, po mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·         Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití první soboty 4.9. v nové podobě. Program bude jen ráno. Nejprve v 6:05 růženec polsko-česky, a pak po mši svaté bude následovat 15 minutové rozjímání česky. Formační setkání členů s modlitbou růžence nově bude každý 3. kalendářní čtvrtek od 16,00 hodin poprvé tedy 16.9.2021.
·         V neděli 5.9. je odpolední adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. Od 13:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, od 15:00 program v rámci slavnosti sv. Melichara

·         Svátost smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při vstupu do kostela si desinfikovat ruce, při bohoslužbách dodržovat odstupy 1,5m (mimo členy jedné domácnost), nadále platí povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem.
·         Od dnešní neděle jsou zprovozněny nové farní stránky na adrese www.farnosttesin.cz
Neděle 5.9. 2021                                                       23. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30, 9:00 a 15:30 česky 10:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky