image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí 2021

Neděle 8.8. 2021                            19. neděle v mezidobí
                                                     Sbírka na potřeby farnosti
 
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Neděle po prvním pátku - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
19. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy    
Úterý: Svátek sv. Vavřince, mučedníka    
Středa: památka sv. Kláry, panny    
Čtvrtek: nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice    
Pátek: sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků    
Sobota: památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka    
·         Neděle po prvním pátku - celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II..

·         15. pěší pouť do Baziliky P. Marie ve Frýdku bude v sobotu 14.8.,2021 – podrobnosti ve vývěsce.
·         Program visí na nástěnce.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při vstupu do kostela si desinfikovat ruce a při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo členy jedné domácnost), Jen pokud se dodrží vzdálenosti alespoň 1,5 m od ostatních osob, respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme!
 
Neděle 15.8. 2021             SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 
Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. Nebude mše sv.
Mosty 9:00 hod. Nebude mše sv. Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky