image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí 2021

Neděle 1.8. 2021                  18. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky
18. týden v mezidobí:
Pondělí: sv. Eusebia z Vercelli, biskupa    
Úterý:    
Středa: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,    
Čtvrtek: Posvěcení římské baziliky Panny Marie    
Pátek: svátek Proměnění Páně    
Sobota: Sv.Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, sobotní památka P. Marie    
·         Všech mší svatých příští neděli dopoledne se bude v rámci mentorské praxe účastnit a česky kázat, výjimečně i na polské mši svaté, nově vysvěcený jáhen Jan Slepička. Ještě poslední rok bude studovat v Římě a pak bude vysvěcen na kněze. Prosím, modlete se za nová kněžská povolání i za něj osobně.
·         KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn dne 7.8.2021 Odjezd z autobusového stanoviště v 6:15. Přihlášky každou neděli od 8:30 do 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce.
·         Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech ve čtvrtek 5.8. Formační setkání není.
·         Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 7.8. 2021. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v kostele.
·         V neděli 8.8. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II..

·         15. pěší pouť do Baziliky P. Marie ve Frýdku bude v sobotu 14.8.,2021 – podrobnosti ve vývěsce.
·         Dokumentaristé Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy lidí, se obrací na věřící, aby jim pomohli najít ty, kteří díky své víře trpěli v období komunistické totality, bližší informace na nástěnce.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při vstupu do kostela si desinfikovat ruce a při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo členy jedné domácnost), Jen pokud se dodrží vzdálenosti alespoň 1,5 m od ostatních osob, respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme!
 
Neděle 8.8. 2021                                             19. neděle v mezidobí
                                                                      Sbírka na potřeby farnosti
 
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky