image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 16. neděle v mezidobí 2021

Neděle 18.7. 2021             16. neděle v mezidobí
                                         Sbírka na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. NEBUDE MŠE SV.
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. NEBUDE MŠE SV.
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky

16. týden v mezidobí:
Pondělí:    
Úterý: sv. Apolináře, biskupa a mučedníka    
Středa: sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve    
Čtvrtek: svátek sv. Marie Magdalény    
Pátek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
Sobota: sv. Šarbela Machlúfa, kněze    
·         Na pomoc postiženým tornádem bylo zasláno 104023,- Kč. Srdečné P. Bůh zaplať všem dárcům.
·         KDU-ČSL zve na každoroční pouť na sv. Hostýn dne 7.8.2021 Odjezd z autobusového stanoviště v 6:15. Přihlášky každou neděli 8:30 a 11:00 v sálce pod farou. Podrobnosti na vývěsce
·         S lítostí oznamujeme, že XXVIII. autobusová pouť ze Zaolší na Jasnou Horu ve čtvrtek 22. července se nekoná. Ti, kteří můžete, účastněte se individuálně. Poutní mše svatá se bude konat v 16.45 v kapli Panny Marie na Jasné Hoře
·         V neděli 25. 7. 2021 proběhne v našem kostele odpolední program MARIÁNSKÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY se slavením 1. Světového dne prarodičů a seniorů za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 16.00 hodin Modlitbou papeže Františka za prarodiče a seniory, bude následovat adorace, modlitba růžence a mše svatá v 17.30 hod, s obnovou zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii a sv. Josefa. Více informací ve vývěsce nebo na internetových.stránkách farnosti. Jste srdečně zváni.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                    před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při vstupu do kostela si desinfikovat ruce a při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo členy jedné domácnost), Jen pokud se dodrží vzdálenosti alespoň 2 metry od ostatních osob, respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme!
·         Ve středu nebudou úřední hodiny, využijte prosím pondělí dopoledne a pátek. Děkujeme
 
Neděle 25.7. 2021                                                     17. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Milí farníci,
Minulou sobotu začaly stavební práce na rekonstrukci dešťové kanalizace kolem kostela. Projekt se jmenuje „Hospodaření se srážkovými vodami v areálu kostela NSJ.“ Cílem této rekonstrukce je ušetřit asi 100.000,-Kč ročně, které platíme vlastníkovi veřejné kanalizace za vypouštění do ní dešťových vod ze střech kostela a přilehlých budov farnosti. Po rekonstrukci se vody budou utrácet zasakováním na pozemcích farnosti-tento způsob je nyní velmi podporován. Pro tento účel jsme získali dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši 85 % celkových nákladů. Cena stavebního díla je asi 3,5 miliónů Kč, takže my jako farnost zaplatíme 15% přiblížně tedy 500.000,-Kč. Návratnost této investice je tedy kolem 5 let.
Dovolujeme si Vás požádat o pochopení s prováděním stavebních prací, prosíme také dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na prostranství kolem kostela. Děkujeme!