image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 15. neděle v mezidobí 2021

Neděle 11.7. 2021                        15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. NEBUDE MŠE SV. Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. NEBUDE MŠE SV. Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

15. týden v mezidobí:
Pondělí:    
Úterý: Sv. Jindřicha    
Středa: bl. Hroznaty, mučedníka    
Čtvrtek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve    
Pátek: SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY    
Sobota: bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží; sobotní památka Panny Marie    

·         Ještě dnes můžete přispět na pomoc lidem zasaženým tornádem do označené pokladničky ve stěně při vstupu do kostela po levé straně nebo v sakristii.
·         Kolem kostela jsou prováděny výkopové práce, dbejte prosím, osobní bezpečnosti i bezpečnosti dětí a nepohybujte se po bocích kostela. Jelikož neteče ve staré sálce voda, nejsou dnes také v provozu toalety. V případě nezbytné potřeby se informujte v sakristii.
·         V neděli 25. 7. 2021 proběhne v našem kostele odpolední program MARIÁNSKÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY se slavením 1. Světového dne prarodičů a seniorů za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 16.00 hodin Modlitbou papeže Františka za prarodiče a seniory, bude následovat adorace, modlitba růžence a mše svatá v 17.30 hod, s obnovou zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii a sv. Josefa. Více informací ve vývěsce nebo na internetových.stránkách farnosti. Jste srdečně zváni.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat chirurgické roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Neděle 18.7. 2021                                                   16. neděle v mezidobí
                                                                                Sbírka na opravy kostela

Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. NEBUDE MŠE SV.
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. NEBUDE MŠE SV.
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky