image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 14. neděle v mezidobí 2021

Neděle 4.7. 2021                14. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky
14. týden v mezidobí:
Pondělí: SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE,BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCHMORAVY – mše svaté v 6:45 a v 17:30 česky    
Úterý: památka sv.Marie Goretti, panny a mučednice    
Středa:    
Čtvrtek:    
Pátek: sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků    
Sobota: Sobotní památka Panny Marie    

·         Na minulou neděli byla omylem vyhlášena sbírka, která, proběhla již loni na dostavbu střediska pro mládež, činila 51526,-Kč. Se souhlasem Ekonomické rady farnosti je změnen účel sbírky na pomoc lidem zasaženým tornádem. Pokud ještě někdo chce přispět, může tak učinit do konce příštího týdne do označené pokladničky při vstupu do kostela po levé straně.
·         Zveme vás na XXVIII. autobusovou pouť na Jasnou Horu do Čęnstochové 22. července. Zastavíme se také v Kalwarii Zebrzydowské. Přihlásit se mohou i pěší a cyklističtí poutníci. Informace a přihlášky telefonicky, e-mailem a v sálce po mši svaté v 11.30 tuto a příští neděli. Bližší informace visí na nástěnce u kostela.
·         15. pěší pouť do Baziliky P. Marie ve Frýdku se plánuje na sobotu 14.8.,2021 – podrobnosti ve vývěsce.
·         Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, učiňte tak, prosím, co nejdříve.
·         Neděle po prvním pátku je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II..

·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat chirurgické roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Neděle 11.7. 2021                                                     15. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. NEBUDE MŠE SV. Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. NEBUDE MŠE SV. Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky