image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí 2021

Neděle 27.6. 2021            13. neděle v mezidobí
Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
 
Pořad bohoslužeb: 

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
13. týden v mezidobí:
Pondělí: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    
Úterý: SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ    
Středa: Svatých prvomučedníků římských    
Čtvrtek:    
Pátek: První pátek v měsíci, adorace o prázdninách není    
Sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola    

·         Sbírka za poutní srdíčka na opravy kostela činila 8564,-Kč. Srdečné P. Bůh zaplať všem dárcům i těm, kteří pečení organizovali.
·         Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech ve čtvrtek 1.7. Po adoraci bude krátké setkání před kostelem. Formační setkání v měsíci červenci a srpnu nebudou.
·         Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 3.7. 2021. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v kostele.
·         V neděli 4.7. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II..

·         15. pěší pouť do Baziliky P. Marie ve Frýdku se plánuje na sobotu 14.8.,2021 – podrobnosti ve vývěsce.
·         Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, učiňte tak, prosím, co nejdříve.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                  před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat chirurgické roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
·         Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.

Neděle 4.7. 2021                                                       14. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov - pouť 10:30 hod. polsky