image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 2021

Neděle 13.6. 2021   Slavnost Nejsvětějšího srdce ježíšova
                                               Sbírka na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                   Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Odpoledne ve 14:30 bude pobožnost se svátostným požehnáním.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
11. týden v mezidobí:
Pondělí:    
Úterý: nezávazná památka sv. Víta, mučedníka    
Středa:    
Čtvrtek:    
Pátek:    
Sobota: Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa    


·        Před kostelem vedle fary budou ženy s poutními perníčky, které napekly naše farnice. Srdečně děkujeme za ochotu.
·        Příští sobotu 19.6. v 9.30 hod se v nově zrekonstruované konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě uskuteční jáhenské svěcení Karla Honky a Jana Slepičky, který vykonával bohosloveckou praxi také v naši farnosti. Všichni jste srdečně zváni.
·        V čtvrtek 1. července se uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé. V tomto roce je jiný program než obvykle, je nutné se zaregistrovat na internetu. Info na nástěnce nebo na internetu.
·        Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·        Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné, prosíme, odevzdejte do sakristie, nebo vhoďte do poštovní schránky na faře. Nejpozději do konce června.
·        Intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí se zapisjí v kanceláři v úředních hodinách.
·        Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·        Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat chirurgické roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Neděle 20.6. 2021                                                                   12. neděle v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                          Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky