image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 2021

Neděle 30.5. 2021            Slavnost Nejsvětější trojice
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota - pouť 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

9. týden v mezidobí:
Pondělí: svátek Navštívení Panny Marie    
Úterý: památka sv. Justina, mučedníka    
Středa: sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
Čtvrtek: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků    
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace    
Sobota: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    

·         Exerciční dům se chystá od června obnovit svůj provoz. Jako první duchovní obnova bude jednodenní setkání v tichu a modlitbě na téma "Svatá Terezie z Avily" a uskuteční se v sobotu 5. června od 8:30 do 18:00 hod. Doprovázejícím bude P. Norbert Žuška o.Carm. Cena: 300,- Kč (s obědem a večeří). Srdečně zveme, bližší informace na nástěnce.
·         Ve čtvrtek 3.6. v 15:30 proběhne formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše v kostele, po mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·         Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 5.6. 2021. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Pozor změna: od května - formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v kostele.
·         V neděli 6.6. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II..

·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·         Intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí se budou zapisovat od pondělí 7.6. 2021 v kanceláři v úředních hodinách.
·         V zadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok. Vyplněné, prosíme, odevzdejte do sakristie, nebo vhoďte do poštovní schránky na faře. Nejpozději do konce června.
·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu.

Neděle 6.6. 2021                                     Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky