image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle velikonoční 2021

Neděle 16.5. 2021                  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                             Sbírka na Diecézní Charitu
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

11:45 křty česky

Filiálky:

Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Týden po 7. neděli velikonoční: Před každou mší sv. je Novéna k Duchu Svatému
Pondělí:    
Úterý: Sv. Jana I., papeže a mučedníka    
Středa:    
Čtvrtek: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze    
Pátek: sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků    
Sobota: sv. Rity z Cascie, řeholnice    

·         Dnes je příležitost přijmout sv. pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout ten, kdo je připraven svátostí smíření a cítí se vážně nemocen ať tělesně nebo duševně nebo je starší věkem. V případě že kněz přichází k nemocnému či umírajícímu, který už není schopen komunikace, nahrazuje sv. pomazání i svátost smíření, a může se udělit, pokud je předpokládaný souhlas. Přihlášky odevzdejte při udílení sv. nemocných ministrantovi. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii.
·         Dnes v 16:30 bude modlitba cesty světla v polském jazyce
·         Srdečně zveme všechny farníky v sobotu po večerní mši svaté v 19:00 hod. na společné prožití VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO se zpěvy, Božím slovem a modlitbou kněží za jednotlivce, vyprošující vylití Ducha Svatého a oživení víry.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·         Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.


Neděle 23.5. 2021                       Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                                                                                          Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Mše svaté s 1. sv. přijímáním dětí: 11:30 česky 13:00 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky