image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle velikonoční 2021

Neděle 9.5. 2021                        6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Týden po 6. neděli velikonoční:
Pondělí:    
Úterý:    
Středa: Sv. Nerea a Achillea, mučedníků    
Čtvrtek: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ    
Pátek: Svátek sv. Matěje, apoštola, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého    
Sobota:    


·         Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 67.273,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zplať.
·         Děkujeme ženám, za vyčištění všech polstrovaných židlí a prosíme vás, abyste dávali pozor na své děti, aby botami nešpinily potahy. Děkujeme.
·         V neděli 16.5 2021 při všech mších svatých. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout lidé starší věkem nebo ti, kteří se cítí vážně nemocní ať tělesně nebo duševně, bez ohledu na věk. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii. Pravidelně navštěvujeme nemocné na 1. pátek, povzbuďte ty kteří nemohou přijít na bohoslužby, aby přijali svátost pomazání nemocných.
·         Dnes v neděli 9.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·         Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·         Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden polsky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·         V neděli 16.5. v 16:30 bude modlitba cesty světla v polském jazyce
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje. Jiné organizované akce a setkání zatím umožněny nejsou.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.


Neděle 16.5. 2021                                                        7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                                                          Sbírka na Diecézní Charitu
 
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky