image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle velikonoční 2021

Neděle 2.5. 2021                       5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                       bírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Týden po 5. neděli velikonoční:
Pondělí: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů    
Úterý:    
Středa: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka    
Čtvrtek:    
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace se zpěvy Taize    
Sobota: Panny Marie Prostřednice všech milosti    

·         Hledá se někdo ochotný, kdo by měl zájem zapojit se do služby zvukaře při bohoslužbách s hudebními nástroji a zpěvem. Více informací na odkazu ve vývěsce.
·         Ve čtvrtek 6.5. v 16:00 proběhne formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, po mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·         Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·         Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Podle platných opatření je stále potřeba při bohoslužbách dodržovat odstupy 2m (mimo rodiny), používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. I když, to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje. Jiné organizované akce a setkání zatím umožněny nejsou.
·         V neděli 9.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

        
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.
 
Neděle 9.5. 2021                                                            6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                       Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky