image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle velikonoční 2021

Neděle 25.4. 2021                               4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky

15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání,
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
Týden po 4. neděli velikonoční:
Pondělí:    
Úterý:      
Středa: Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
Čtvrtek: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy    
Pátek: Sv. Zikmunda, mučedníka    
Sobota: Sv. Josefa dělníka    

·         Sbírka na opravy kostela činila 62.059,- Kč a další shromážděné dary jednotlivců 25.000,- Kč a dar 13.810,- Kč ze kterého byla zakoupena bezdotyková kropenka na svěcenou vodu, která je u hlavního vchodu kostela mezi lavicemi. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·         Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti 1. soboty 1. 5. 2021. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů nebude. Vše bude přenášeno přes farní kanál YouTube
·         Hledá se někdo ochotný, kdo by měl zájem zapojit se do služby zvukaře při bohoslužbách s hudebními nástroji a zpěvem. Více informací na odkazu ve vývěsce.
·         Svátosti smíření během týdne: před ranní mší sv. od 6:15 do 6:40
                                                   před večerní mši sv. od 16:45 do 17:25, kostele.

·         Od pondělí 26. 4. neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádá otec biskup, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat.  Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím umožněny nejsou. Vzhledem k tomu už budou od příští neděle mše svaté na filiálkách a ruší se mše svaté ve 14:00 a 16:00 hod. ve farním kostele a také příležitost ke sv. přijímání po mši svaté během týdne i v neděli.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.

Neděle 2.5. 2021                                                        5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
 
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky