image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle velikonoční 2021


Neděle 11.4. 2021
                    2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                                               BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky

15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
15:30 modlitba korunky k Božímu Milosrdenství
 
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech

Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
Týden po 2. neděli velikonoční:
Pondělí:    
Úterý: Sv. Martina I., papeže a mučedníka    
Středa:      
Čtvrtek:      
Pátek:      

·         Sbírka na kněžský seminář z minulé neděle činila 53.588 Kč, na opravu chrámů ve Svaté zemi 4.275,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zplať.
·         Svátosti smíření:úterý - sobota od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
·         Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace, na pondělí velikonoční a v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·         Chtěli bychom vám, všem farníkům, jako kněží poděkovat, za spolupráci při prožívání Velikonoc v době pandemie, ale také během celého roku, co pandemie trvá. Děkujeme, že přijímáte způsob, jakým vše organizujeme. I díky tomu jsme spolu s vámi prožili svátky krásným způsobem. A také děkujeme vám všem, kteří jste nás povzbudili svými kladnými ohlasy. Těší nás vaše přízeň. Kéž by Pán dal, aby brzy skončila pandemie a s ní všechna omezení a tak se nově na nás naplnila slova „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu…“ Sk 2,44
·         Nadále platí stejná opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·         Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·         Mše svaté i modlitby přenášíme on-line přes farní kanál YouTube.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.

Neděle 18.4. 2021                                                     3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                                                             Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                Farní kostel: 7:30, 9:00 a 14:00 česky 10:30 16:00 a 17:30 polsky
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
 
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání