image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2021

Neděle 4.4. 2021                  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                                                          hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ
Velikonoční sbírka na kněžský seminář    
 

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:     6:00, 7:30, 9:00, 14:00 a 19:00 česky;       10:30, 13:00, 16:00 a 17:30 polsky
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech
 
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání

Velikonoční oktáv:
Pondělí Velikonoční  6:00 hod. (česky)      7:30 hod. (polsky)         9:00 hod. (česky),   10:30 hod. (polsky)   13:00 hod. (česky)       14:00 hod. (polsky), 16:00 hod. (česky)   17:30 hod. (česky)       19:00 hod. (polsky)    
Pátek: Návštěvy nemocných místo 1. pátku, 18:15 adorace se zpěvy Taize    

·         Dnes ve 12.00 hod. je na TVP1, ČT 2 a TV NOE je přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka, při jehož sledování je možné za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
·         V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská...“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006., Chwalmy Pana 006 B
·         Pokud ještě máte postní pokladničky, můžete je přinést do sakristie. Dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·         Svátosti smíření:úterý - sobota od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
·         Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace, na pondělí velikonoční a v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·         Formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše je ve čtvrtek 8.4. v 16:15 hod. v kostele.
·         Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 40 Kč.
·         Ze srdce děkuji všem, kteří se podíleli na důstojném prožití Velikonoc - za úklid kostela i jeho okolí, výzdobu, přípravu Božího hrobu, praní prádla, děkuji také sborům a jejich vedoucím, varhaníkům, kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům, pracovníkům fary i dárcům květin a peněžitých darů na  květiny i nové koberce, také na všech filiálkách a našim nemocným i všem neznámým dobrodincům.
·         Přejeme a vyprošujeme, vám drazí farníci, ať na vás spočine Boží láska, která zazářila v Kristu na Golgotě, a Boží moc, která ho vzkřísila z hrobu, ať také ve vašem životě všecko tvoří nové.
·         Nadále platí stejná opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·         Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·         Mše svaté i modlitby přenášíme on-line přes farní kanál YouTube.
·         Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.

Neděle 11.4. 2021                                                2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                                                             BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Pořad bohoslužeb:                 Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, od 15:30 modlitba korunky k Božímu Milosrdenství
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání