image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Triduum v katedrále

Liturgická komise ČBK na základě nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti připravila pro kněze Vademecum k Velikonocům, v nichž jsou uvedeny zásady pro slavení Svatého týdne a Velikonočního tridua. Seznámit se s nimi můžete např. zde. Uvádí se mimo jiné, že "Věřícím, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb v kostele, je vhodné nabídnout, aby prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovali bohoslužby vedené diecézním biskupem v katedrále, a tak se posílila jednota diecéze." Doporučujeme tedy sledovat bohoslužby s otcem biskupem na této stránce.
Přehled bohoslužeb v katedrále:

Květná neděle 28. března
09.30 hod.pontifikální mše sv. s žehnáním ratolestí, hlavní celebrant o. biskup Martin

Zelený čtvrtek 1. dubna
09.00 hod. MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebrují o. biskupové František a Martin se zástupci kněží z diecéze. Mše sv. je bez účasti veřejnosti.
18.00 hod. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 19.30 hod., hlavní celebrant o. biskup Martin

Velký pátek 2. dubna
10.00 hod. pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin
15.00 hod. VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

Bílá sobota 3. dubna
09.00 hod. modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

20.00 hod. VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 4. dubna
09.30 hod. PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František; po mši sv. požehnání pokrmů