image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Květná neděle 2021

Neděle 28.3. 2021                          KVĚTNÁ NEDĚLE

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky

Žehnání ratolestí, 11:30 Lamentce,
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, 16:45 Křížová cesta–česky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání

Svatý týden:
Středa: 16:45 Kř. cesta -   polsky    
Čtvrtek: 17:30 Mše sv. na památku večeře Páně                             19:00-20:00 Adorace ČSNSPJ    
Pátek:     7:00 kř. cesta ČSNSPJ, 15:00 kř. cesta. Spol. Chval, 17:30 Velkopáteční obřady Den přísného postu – zdrženlivosti od masa (od 14 let) a újmy (od 18 do 60 let)    
Sobota: 20:00 Velikonoční Vigílie    

·        Příležitost ke sv. smíření:   ve vestibulu exercičního domu.
       úterý, středa                 16:45 – 17:30              |                Zelený čtvrtek           19:00 – 20:00
       Velký pátek                    8:00 – 11:00              |                 Bílá sobota                 8:00 – 10:00
·         Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace, ve čtvrtek a pátek rovněž 30, min. po ukončení obřadů, v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·         Postní pokladničky mohou děti přinést kdykoli do sakristie. Srdečné Pán Bůh zaplať za podporu.
·         Dary do pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na opravy chrámů ve svaté zemi.
·         Žehnání pokrmů bude při každé mši svaté v neděli.
·         Vyšel občasník COR s rozpisem bohoslužeb i příležitostí ke svátosti smíření ve Svatém týdnu. Náklady na tisk činí 40 Kč. Sledujte také nástěnky a webové stránky.
·         Nadále platí již známá opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou.
Abychom zajistili na bohoslužbách požadované počty, je potřeba si vyzvednout místenku. Místenky na vstup do kostela máme pro vás připraveny dnes v neděli od 14:00 do 17:00 hod. ve vestibulu exercičního domu, kde vám je vydají sestřičky. Prosíme, abyste si vyžádali na každou osobu v rodině pouze po jednom kuse, abychom se během Velikonoc mohli vystřídat na bohoslužbách v co největším počtu. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá, je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Volné místenky, budou k dispozici od úterý ráno. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·         Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·         Modlitba rozjímavého svatého růžence Fatimského apoštolátu bude u Božího hrobu na Bílou sobotu ve 14,00 hodin
·         Formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše proběhne až ve čtvrtek 8.4. v 16:15 hod.
·         Mše svaté i modlitby přenášíme on-line přes farní kanál YouTube. Doporučuje se však věřícím, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb v kostele, aby prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovali bohoslužby vedené diecézním biskupem v katedrále, a tak se posílila jednota diecéze.
·         Služby ve farní kanceláři: ve Svatém týdnu nebudou.

Neděle 4.4. 2021                                     Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční sbírka na kněžský seminář              hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:      6:00, 7:30, 9:00, 14:00 a 19:00 česky;       10:30, 13:00, 16:00 a 17:30 polsky
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté, podává se svaté přijímání v obvyklých časech
 
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání