image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle postní 2021

Neděle 21.3. 2021                         5. NEDĚLE Postní
                                                       Sbírka na TV NOE

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30, 9:00 a 14:00 česky 10:30 16:00 a 17:30 polsky

15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
16:45 Křížová cesta – polsky

Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá

 
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
5. týden postní:
Středa: 16:45 kř. cesta, polsky    
Čtvrtek Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svatá také 16:00 česky    
Pátek: 16:45 kř. cesta, 18:15-19:15 adorace a sv. smíření v kostele    
·       Pozor: ze soboty na neděli je změna zimního času na letní. Hodinky si posunete o hodinu vpřed.
·       Ještě je poslední možnost zapsat se do aktivity Duchovní adopce počatého dítěte, vzadu v kostele.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum od pátku 26.3. do neděle 28.3. 2021. Modlitby budou probíhat v kostele od 16,30 hodin a budou také přenášeny on-line přes farní kanál YouTube Bližší informace na nástěnce.
·       Nadále platí stejná opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Svátost smíření:   během týdne od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
v pátek svátost smíření a adorace 18:15 - 19:15 v kostele.
v sobotu 27.3.   9:00 – 11:30   14:00 – 17:30  ve vestibulu exercičního domu
·       Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace.
v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·       Mše svaté i modlitby růžence a křížové cesty přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.
 
Neděle 28.3. 2021                                                                                KVĚTNÁ NEDĚLE
Pořad bohoslužeb:                 Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky
Žehnání ratolestí při všech mších svatých
11:30 Lamentce,
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, 16:45 Křížová cesta–česky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání