image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle postní 2021

Neděle 14.3. 2021                                4. NEDĚLE Postní
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce, 11:45 křty česky,
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, jsou k dispozici lístky na příští neděli; 16:45 Křížová cesta–česky

Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
4. Týden postní:
Středa: 16:45 kř. cesta, polsky    
Pátek: Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, doporučený svátek 16:45 kř. cesta, 18:15-19:15 adorace a sv. smíření v kostele    
·       Sbírka na opravy kostela vynesla 56.896,00 Kč. Srdečné P. Bůh zaplať všem dárcům také za dary poskytnuté osobně či převodem na účet.
·       Letos slavíme zvláštní Rok svatého Josefa, vyhlášený papežem Františkem při příležitosti 150 let od jeho vyhlášení patronem katolické církve. Na svátek, který bude mít 19.3. 2021 se připravujeme modlitbou novény vždy po mši svaté a v den slavnosti zasvětíme naši farnost patronovi roku 2021 sv. Josefovi. V novéně svěřujeme k přímluvě záležitosti naší farnosti. Pokud vám leží na srdci konkrétní úmysly, můžete je napsat do sešitu za lavicemi.
·       O vigilii slavnosti Zvěstování Páně ve středu 24.3. v 17:30 bude sloužena mše sv., za nenarozené děti a ochranu lidského života. Kdo by se chtěl zapojit do aktivity Duchovní adopce počatého dítěte, může se zapsat vzadu v kostele na stolíku na arch papíru. Modlitba trvá 9 měsíců do 25.12.
·       Nadále platí stejná opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Svátosti smíření:úterý - sobota od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
Mimořádná svátost smíření a adorace v postě v pátek po mši sv. 18:15 - 19:15 hod. v kostele.
·       Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace.
v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·       Mše svaté i modlitby růžence a křížové cesty přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.
 
Neděle 21.3. 2021                                                                                5. NEDĚLE Postní
                                                                                                                    Sbírka na TV NOE
Pořad bohoslužeb:                  Farní kostel: 7:30, 9:00 a 14:00 česky 10:30 16:00 a 17:30 polsky
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
16:45 Křížová cesta – polsky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
 
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání