image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle postní 2021


Neděle 7.3. 2021
                            3. NEDĚLE Postní

                                                  Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30, 9:00 a 14:00 česky 10:30 16:00 a 17:30 polsky

Dnes je první neděle, adorace 11:30 – 14:00
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
16:45 Křížová cesta – polsky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
 
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
3. Týden postní:
Středa: 16:45 kř. cesta, polsky    
Pátek: 16:45 kř. cesta, 18:15-20:00 adorace a sv. smíření v kostele    
·       časopisu „COR“. Příspěvky možno posílat do úterý 9.3. 2021
·       Letos slavíme zvláštní Rok svatého Josefa, vyhlášený papežem Františkem při příležitosti 150 let od jeho vyhlášení patronem katolické církve. Na svátek, který bude mít 19.3. 2021 se připravíme modlitbou novény od středy 10.3. vždy po mši svaté a v den slavnosti zasvětíme naši farnost patronovi roku 2021 sv. Josefovi. V novéně budeme svěřovat k přímluvě záležitosti naší farnosti. Pokud vám leží na srdci konkrétní úmysly, můžete je napsat do sešitu za lavicemi.
·       Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“, která se koná z pátku na sobotu před 4. nedělí postní., tedy 12. a 13. března. Při té příležitosti bude možnost soukromé adorace a svátosti smíření v pátek od 18:15 hod. do 20:00 a v sobotu od 7:30 do 16:30 hod. (zpovědní obědová přestávka bude 12:00-12:30 hod. Prosíme, zapište se k adoraci na papír na stolíku za lavicemi tak, aby každou hodinu byl někdo přítomen.
·       O vigilii slavnosti Zvěstování Páně ve středu 24.3. v 17:30 bude sloužena mše sv., za nenarozené děti a ochranu lidského života. Kdo by se chtěl zapojit do aktivity Duchovní adopce počatého dítěte, může se zapsat vzadu v kostele na stolíku na arch papíru. Modlitba trvá 9 měsíců do 25.12.
·       Nadále platí stejná opatření: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Svátosti smíření:úterý - sobota od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
Mimořádná svátost smíření a adorace v postě v pátek po mši sv. 18:15 - 19:15 hod. v kostele.
·       Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace.
v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·       Mše svaté i modlitby růžence a křížové cesty přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.
 
Neděle 14.3. 2021                                                                                4. NEDĚLE Postní
Pořad bohoslužeb:                 Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky
11:30 Lamentce, 11:45 křty česky,
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání, jsou k dispozici lístky na příští neděli; 16:45 Křížová cesta–česky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání