image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle postní 2021

Neděle 28.2. 2021                        2. NEDĚLE Postní

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30, 10:30 a 14:00 polsky 9:00, 16:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce
15:00 - 15:45 příležitost k sv. přijímání,
jsou k dispozici lístky na příští neděli

16:45 Křížová cesta – česky

Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
2. Týden postní:
Středa: 16:45 kř. cesta, polsky    
Pátek: 16:45 kř. cesta, 18:15-19:15 adorace a sv. smíření v kostele    
·       Sbírka „Haléř svatého Petra“ činila 33.459 ,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši podporu .
·       Ve čtvrtek 4.3. v 16:00 proběhne formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a po mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 6. března 2021. Modlitba svatého růžence s rozjímáním polsky bude ráno přede mší svatou v 6,05 hodin a česky v 16,30 hod. Formace členů fatimského apoštolátu proběhne 16,00 hod. Vše bude přenášeno on-line přes farní kanál YouTube.
·       Společenství se mohou zapisovat na křížové cesty v zákristii. Děkujeme.
·       Chystá se velikonoční číslo farního časopisu „COR“. Příspěvky možno posílat do úterý 9.3. 2021 na známé emailové adresy (česky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - p. Neruda, polsky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - pí Roszaková)
·       Kdo by měl zájem zapojit se do Postní almužny, nalezne postničky vzadu na stolku. Úmysly Postní almužny budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
·       Omezení dotýkající se bohoslužeb i po zavedení nového nouzového stavu zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Kdo chce přijít na mši svatou, vezměte si prosím vždy nejprve lístek s odpovídajícím datem a hodinou. Lístečky jsou v hrníčcích po levé straně ve vstupním prostoru kostela. Tak se zajistí, že nebude překročena povolená kapacita. Pro rodinu, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá je zajištěno 5 míst, bez potřeby místenky. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       Svátosti smíření:úterý - sobota od 16:45 do 17:30, ve vestibulu exercičního domu.
Mimořádná svátost smíření a adorace v postě v pátek po mši sv. 18:15 - 19:15 hod. v kostele.
·       Svaté přijímání: během týdne 30 min po mši svaté ráno i večer, zároveň je soukromá adorace.
v neděli od 15:00 - 15:45 hod.
·       Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku, Kdo přesto přijímáte do úst, děkujeme, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       O vigilii slavnosti Zvěstování Páně ve středu 24.3. v 17:30 bude sloužena mše sv., za nenarozené děti a ochranu lidského života. Kdo by se chtěl zapojit do aktivity Duchovní adopce počatého dítěte, může se zapsat vzadu v kostele na stolíku na arch papíru. Modlitba trvá 9 měsíců do 25.12.
·       Mše svaté i modlitby růžence a křížové cesty přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu, nebo pokud možno, kontaktujte emailem či telefonicky.
Neděle 7.3. 2021                                                                                  3. NEDĚLE Postní
                                                                                                                 Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                  Farní kostel: 7:30, 9:00 a 14:00 česky 10:30 16:00 a 17:30 polsky
15:00 - 15:45 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici lístky na příští neděli
16:45 Křížová cesta – polsky
Filiálky: vzhledem k opatřením nejsou mše svaté ani křížové cesty, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota Vzhledem k opravám nebude
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání