image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle v mezidobí 2021

Neděle 14.2. 2021                                    6. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb: 
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici vstupenky na příští neděli

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice Vzhledem k opravám nebude Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
6. Týden v mezidobí:
Pondělí:      
Úterý:      
Středa: Popeleční středa –den přísného postu, tj. půst újmy i od masa, udílení popelce při každé mši svaté.                   Mše svaté 6:45 česky , 16:00 česky, 17:30 polsky    
Čtvrtek:      
Pátek: 16:45 kř. cesta, 18:15-19:15 adorace a sv. smíření v kostele    
Sobota:      
·       Velmi prosíme jednotlivá společenství a skupiny ve farnosti, abyste opět vedli křížové cesty v postní době. Vedoucí nechť se, laskavě v zákristii zapíší na jednotlivé volné termíny.
·       Rodiče dětí, které letos půjdou k 1. sv. přijímání a ještě nebyly připravovány, dostanou během příštího týdne email s instrukcemi. Pokud někdo email do konce týdne neobdrží, kontaktujte otce Sebastiana nebo otce Lukáše.
·       Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V tomto směru nám zkušenost církve nabízí účinné spojení modlitby, půstu a almužny. Uvědomujeme si nejen potřebu umět milosrdenství přijmout, ale také jej projevovat. V našem snažení nám může pomoci i Postní almužna. Do skládací papírové „Postničky“ denně ukládejme prostředky, které jsme svým postním úsilím uspořili. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku. Úmysly postní Almužny budou uskutečněny prostřednictvím Charity Český Těšín.
·       Nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Epidemiologická situace se nezlepšuje, nelze předpokládat, že nebudou v blízké době přijata analogická opatření s podobnými účinky. Proto se zatím nadále budeme řídit všemi opatřeními tak, jak jsme zvyklí.
·       V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete přijmout svátost eucharistie. V neděli je to od 15:00 - 16:00 hod. Na popeleční středu a příští neděli během této doby budete mít možnost také přijmout popelec, který se v této době bude udělovat sypáním na hlavu. Děkujeme těm, kteří přijímáte sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Možnost svátosti smíření: úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
·       Mimořádná možnost svátosti smíření spolu s adorací a sv. přijímáním v postní době bude v pátek po večerní mši svaté od 18:15 do 19:15 hod. v kostele.
·       Všechny mše svaté i modlitby růžence a křížové cesty přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu. Záležitosti, pokud možno, vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 21.2. 2021                                                                                1. NEDĚLE Postní
                                                                                                 Sbírka na „Haléř svatého Petra“
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici vstupenky na příští neděli
                                                                                                        Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – polsky
Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice Vzhledem k opravám nebude Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání