image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle v mezidobí 2021

Neděle 31.1. 2021                         4. NEDĚLE v mezidobí
                                                        Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici vstupenky na příští neděli

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
4. Týden v mezidobí:
Pondělí:      
Úterý: Svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící
   
Středa: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, svatoblažejské požehnání
   
Čtvrtek:      
Pátek: Památka sv. Agáty, panny a mučednice    
Sobota: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    
·       Sbírka na podporu biblického apoštolátu činila 20.164 ,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši podporu i v tomto náročném čase.
·       Svatoblažejské požehnání budeme udělovat v úterý po večerní mši svaté vpředvečer jeho svátku a také ve středu ráno i večer, vždy 30 min po mši svaté, po celou dobu, kdy bude také příležitost k přijetí sv. přijímání.
·       Ve čtvrtek 4.2. v 16:00 hod. proběhne formace členů Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, po mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 6. února 2021. Modlitba svatého růžence s rozjímáním polsky bude ráno přede mší svatou v 6,05 hodin a česky v 16,30 hod. Formace členů fatimského apoštolátu proběhne ihned po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Vše bude přenášeno on-line přes farní kanál YouTube.
·       V neděli 7.2. bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 k soukromé adoraci před Nejsvětější Svátosti oltářní, od 15:00 do16:00 hod. bude možné přijmout svátost eucharistie.
·       Stále platná opatření neumožňují společný zpěv, jsou povinné roušky a dezinfekce rukou, Dovolená kapacita je zajištěna vstupenkami na mši svatou. Můžete si vzít po jedné vstupence na libovolnou mši svatou od pondělí do neděle. Pokud zůstanou volné lístky na následující den, jsou volně k dispozici pro kohokoli. Ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá si nemusí brát vstupenku, není-li počet členů rodiny větší než 5. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete přijmout svátost eucharistie. V neděli je to od 15:00 - 16:00 hod. Děkujeme těm, kteří přijímáte sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Možnost svátosti smíření: úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
·       Všechny mše svaté i modlitby růžence přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu. Záležitosti, pokud možno, vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 7.2. 2021                                                                   5. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici vstupenky na příští neděli

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice Vzhledem k opravám nebude Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání