image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle v mezidobí 2021

Neděle 24.1. 2021                                    3. NEDĚLE v mezidobí
      Neděle Božího slova - sbírka na podporu biblického apoštolátu

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie, od této chvíle jsou k dispozici vstupenky na příští neděli

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
3. Týden v mezidobí: Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola    
Úterý: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů    
Středa: Sv. Anděly Mericiové, panny    
Čtvrtek: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve    
Pátek:      
Sobota: Sobotní památka Panny Marie    

·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum od pátku 29.1. do neděle 31.1. 2021. Modlitby budou probíhat v kostele od 16,30 hodin a budou také přenášeny on-line přes farní kanál YouTube Bližší informace na nástěnce.
·       Také ještě dnes můžete do pokladničky přispět na Tříkrálová sbírku. Srdečně děkujeme.
·       V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskuteční ekumenická bohoslužba v pondělí 25. ledna v 17.30 v našem kostele. Téma je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9) a pozvání přijal P. Pavel Stefan, farář z Valašského Meziříčí. Přenos můžete sledovat on-line přes farní kanál YouTube. Přijměte pozvání k této společné modlitbě.
·       Stále platná opatření neumožňují společný zpěv, jsou povinné roušky a dezinfekce rukou, Dovolená kapacita je zajištěna vstupenkami na mši svatou. Můžete si vzít po jedné vstupence na libovolnou mši svatou od pondělí do neděle. Pokud zůstanou volné lístky na následující den, jsou volně k dispozici pro kohokoli. Ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá si nemusí brát vstupenku, není-li počet členů rodiny větší než 5. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete přijmout svátost eucharistie. V neděli je to od 15:00 - 16:00 hod. Děkujeme těm, kteří přijímáte sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Možnost svátosti smíření: úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
·       Všechny mše svaté i modlitby růžence přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu. Záležitosti, pokud možno, vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 31.1. 2021                                                                 4. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                         Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání