image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Oznámení o otevření nové formace kandidátů trvalého jáhenství

Biskupství ostravsko-opavské připravuje od podzimu 2021 otevření tříleté duchovní formace pro kandidáty trvalého jáhenství. Předpoklady u ženatých kandidátů je dosažení alespoň 32 let věku a ne víc než 55 let, u neženatých při svěcení minimálně 25 let věku a závazek celoživotního celibátu. Vedle tříleté formace je nutné studium teologie alespoň bakalářského stupně, doporučuje se magis-terské. Pro bližší informace kontaktujte svého faráře. Přihlášky je třeba odevzdat na biskupství do 30. března 2021.

P. Mgr. Martin Šmíd, biskupský delegát pro trvalé jáhny