image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Výzva k přihláškám do semináře

Milé sestry a bratři,

obracíme se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání.
Pandemie a mnohá omezení nám připomněly, že bez svátostné služby se nám těžce kráčí do nebeského království. O to více vás všechny, bratři a sestry, vybízíme k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti na kněžství připravují.

Obracíme se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. A jako kdysi apoštoly, i dnes volá mnohé do služby v církvi. Zkoumejte svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po duchovním povolání, zda se neozývá s jemností, ale i s jistou neodbytností. S odvahou rozvažujte, zda služba Božímu lidu, hlásání Božího slova a starost o spásu duší se nerodí jako naplnění vašeho životního poslání. Jsme si vědomi, že to není někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici.        
Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba i za svým biskupem.

Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, chceme informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2021. Chceme Vás ujistit svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.
 

biskup František Václav                                                                 biskup Martin