image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Tříkrálová sbírka

TKS 2021 I v tomto roce probíhá pravidelná Tříkrálová sbírka, která je největší charitativní sbírkovou akcí v naší zemi. Na jejím průběhu se podílí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Jak probíhá v naší oblasti se můžete informovat na stránkách Charity Český Těšín.
Ve farnosti můžete přispět v každém kostele či kapli v časech kdy jsou otevřeny pro službu věřícím nebo ve farním kostele po celý den do pokladničky která se nachází u vstupu do kostela na jeho levé staně. pokladnička je označena.