image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 2021

Neděle 3.1. 2021                       2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Od 11:30 kostel otevřen k soukromé adoraci; 15:00 - 17:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)
 
Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
Týden po 2. neděli po nar. Páně:
Pondělí:      
Úterý: Při večerní mši sv. a také při mších svatých ve středu bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání    
Středa: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, doporučený svátek mše sv. 6:45 česky a 17:30 polsky    
Čtvrtek: Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze    
Pátek:      
Sobota:      
·       Sbírka z Vánoc - Půlnoční a 1. svátek, činila 75.776,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši podporu i v tomto náročném čase.
·       Stále platná opatření neumožňují společný zpěv, jsou povinné roušky a dezinfekce rukou, Dovolená kapacita je zajištěna vstupenkami na mši svatou. Můžete si vzít po jedné vstupence na libovolnou mši svatou od pondělí do neděle. Pokud zůstanou volné lístky na následující den, jsou volně k dispozici pro kohokoli. Ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá si nemusí brát vstupenku, není-li počet větší než 5 členů rodiny. Děkuji za vaši ohleduplnost a poctivost.
·       V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete přijmout svátost eucharistie. Děkujeme těm, kteří přijímáte sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Možnost svátosti smíření: úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
·       Srdečně děkujeme všem, kteří v předvánočním čase přispěli na potravinovou pomoc sociálně potřebným rodinám s dětmi. Na akci se podílely také Českobratrská církev evangelická a Starokatolická církev.
·       Ve čtvrtek 7.1. po mši svaté bude adorace v Getsemanech Čestné stráže Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.
·       Dnes v neděli 3.1. bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 k soukromé adoraci před Nejsvětější Svátosti oltářní, od 15:00 do17:00 hod. bude možné přijmout svátost eucharistie.
·       Všechny mše svaté i modlitby růžence přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu. Záležitosti, pokud možno, vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 10.1. 2021                                                                             Svátek Křtu Páně
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
15:00 - 16:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání