image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 2020

Neděle 27.12. 2020     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Pořad bohoslužeb:          
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
Účast na mši svaté v kostele je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
V 15:00 žehnání vína
15:00 - 17:00 příležitost k přijetí eucharistie (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté, svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
2. týden vánoční:
Pondělí: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků    
Čtvrtek: Připom. sv. Silvestra v 17:00 hod. - Poděkování za uplynulý rok, v 17:30 mše sv. česky    
Pátek: Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - zasvěcený svátek, 1. pátek, po    
Sobota: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve    
Pátek 1. 1. 2021                                    Slavnost Matky Boží Panny Marie
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel:       9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky  
Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté                                                    
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání
·   15:00 - 17:00 příležitost k přijetí eucharistie
. V současném 5 stupni Protiepidemického systému je možné možné zaplnit 10% kapacity míst k sezení, a kromě dalších obvyklých opatření stále není možné společně zpívat, vyjma těch, kteří k tomu budou určeni. Od dnešního odpoledne, když přijdete ke sv. přijímání, budou připraveny lístky v počtu 30 ks na každou mši svatou. Bude možné si vzít pouze po jednom lístku k účasti na mši svaté v příštím týdnu od pondělí do neděle. Zbytek do povoleného počtu doplní bez lístku asistence a ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Věříme vám, že budete k sobě navzájem ohleduplní a poctiví. Pokud po kterékoli mši svaté zůstanou volné lístky na následující den, může si jej vzít kdokoli, i když se mše svaté v tomto týdnu zúčastnil.

V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete přijmout svátost eucharistie. Děkujeme těm, kteří toužíte přijímat sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty případně k podávajícímu, který je k tomu určen.
·       Možnost svátost smíření úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
·       Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Růžencové pobožnosti jsou přenášeny po internetu 35 min přede mší svatou.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 2. ledna 2020 přes internetový přenos. Modlitba svatého růžence s rozjímáním polsky bude ráno přede mší svatou v 6,05 hodin a česky v 16,30 hod.
·       neděli 3.1. bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 k soukromé adoraci před Nejsvětější Svátosti oltářní, od 15:00 do17:00 hod. bude možné přijmout svátost eucharistie.
·       Služby ve farní kanceláři do 3.1.2021 nejsou. V naléhavé potřebě nás kontaktujte kdykoli.
·       Všechny mše svaté přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
Neděle 3.1. 2021                                           2. NEDĚLE po narození páně
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Od 11:30 kostel otevřen k soukromé adoraci
Filiálky: do odvolání nejsou mše svaté
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov 10:30 - 10:50 hod. sv. přijímání