image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa


Pozor změna!


Neděle 27.12. 2020
     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pořad bohoslužeb Přenášených online:
Účast na mši svaté v kostele je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
15:00 - 17:00 přiležitost k přijetí sv. přijímání (prosím, mimo krátkou modlitbu se nezdržujte v kostele, děkujeme)

Filiálky: mše svaté nebudou, bude se podávat svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice 7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání Horní Žukov 7:30 - 7:50 hod sv. přijímání
Mosty 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 -10:50 hod. sv. přijímání

Jak to bude dále?


V neděli odpoledne, když přijdete ke sv. přijímání budou připraveny lístky v počtu 30 ks na každou mši svatou. Bude možné si vzít pouze po jednom lístku k účasti na mši svaté v příštím týdnu. Zbytek do povoleného počtu doplní bez lístku asistence a ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Věříme, že budete k sobě navzájem ohleduplní a poctiví.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude příležitost požádat kněze o přijetí eucharistie. Pokud zůstane volná mše svatá na následující den, v tom případě si výjímečně můžete vzit lístek, ikdyž jste již na mši svaté v tom týdnu byli.