image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle adventní 2020

Neděle 20.12. 2020                           4. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy. Betlémské světlo bude v kostele k dispozici do 26. 12. 2020

Filiálky:
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (22 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 hod. česky
4. týden v adventní:
Pondělí: Připomínka sv. Petra Kanisia    
Středa: Připomínka Sv. Jana Kentského    
Pátek: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, zasvěcený svátek    
Sobota: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka    
Čtvrtek 24. 12. 2020 - Štědrý den. Večer - Vigilie slavnosti Narození Páně
Pořad bohoslužeb:   Č. Těšín        mše sv. 16:00 hod.    česky pro rodiny s dětmi
                                    Č. Těšín         mše sv. 20:00 hod.    česko-polsky pro seniory
Č. Těšín        mše sv. 22:00 hod.    česky
Č. Těšín         mše sv. 24:00 hod.    polsky
Svibice          mše sv. 22:00 hod.    polsky
Koňákov        mše sv. 22:00 hod.    česky
Pátek 25. 12. 2020                                           Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
                                                                      Vánoční sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel:       9:00 a 17:30 česky, 7:30 a 10:30 polsky  
Odpoledne: 16:00 mše svatá česky
Filiálky                                                         
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. nebude Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota(22 účastníků) 9:00 hod. česky
      Koňákov(26 účastníků) 10:30 hod. polsky
Sobota 26. 12. 2020                         Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice (26 účastníků) 7:30 hod. česky Horní Žukov (20 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (10 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota(22 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov(26 účastníků) 10:30 hod. česky
·       Vyšel farní občasník COR, náklady na tisk činí 43,- Kč.
·       V současném 4 stupni Protiepidemického systému se může bohoslužeb účastnit ve farním kostele 80 osob, a kromě dalších obvyklých opatření není možné společně zpívat, vyjma těch, kteří k tomu budou určeni v počtu maximálně pěti osob. Děkuji těm, kteří toužíte přijímat sv. přijímání do úst, že přicházíte na konci fronty
·       Dnes je příležitost ke svátost smíření od 15:00 hod. Svaté přijímání budeme podávat přibližně každé půl hodiny.
·       Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele bude během týdne vždy přede mší svatou: ráno od 6:15, večer od 16:45 hod. Zpovídá se v bočním vchodu na levé straně kostela nebo ve vstupním prostoru ke kůru, případně ve zpovědnici.
·       Služby ve farní kanceláři: od 23.12. 2020 do 3.1.2021 nejsou. V případě naléhavé potřeby se kontaktujte kdykoli.

Pozor změna

Neděle 27.12. 2020     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pořad bohoslužeb Přenášených online:
Účast na mši svaté je pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá.      
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mši sv. v  9:00 a 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.

Filiálky: mše svaté nebudou, bude se podávat svaté přijímání 20 min od doby, kdy měla začít mše svatá
Svibice
7:30 - 7:50 hod. sv. přijímání
Horní Žukov
7:30 - 7:50 hod sv. přijímání
Mosty
9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání Zpupná Lhota 9:00 - 9:20 hod. sv. přijímání
      Koňákov (26 účastníků) 10:30 -10:50 hod. sv. přijímání