image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Za život otce adama chceme společně chválit Pána mší svatou

Milí farníci,

Jelikož pro většinu z vás, kvůli protiepidemickým opatřením, nebude možné zúčastnit se osobně pohřebních obřadů otce Adama, chceme vám nabídnout příležitost k prožití mše svaté, kterou budeme za něj společně sloužit, a to ve čtvrtek 17.12. ve 15:30 hod. ve farním kostele v jazyce českém a v sobotu ve 14:00 hod. v jazyce polském, symbolicky, právě v době pohřební mše svaté v jeho rodném Bukovci.

Abychom si jej osobně připomněli, chceme vás také poprosit, abyste si vzpomněli, co vám zanechal pro život, čím vás přivedl blíže k Pánu Ježíši nebo co vás povzbudilo. Budeme rádi, když svá svědectví zaznamenáte písemně, abychom se o ně mohli, po ukončení mše svaté v díkůčinění a chvále Boha, podělit.

Po skončení mše svaté vaše svědectví budete mít možnost sdělit osobně nebo v případě, pokud byste neměli odvahu, tento text přečteme, když jej dopředu zašlete na emailovou adresu.

Všechna vaše svědectví a vzkazy budete mít také možnost přinést před oltář, budou později umístěny na nástěnku v kostele, případně uveřejněny v časopise Cor.

Přenos těchto bohoslužeb chceme zpřístupnit přímým přenosem na farním internetovém kanálu.

Vaši kněží