image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle adventní 2020

Neděle 6.12. 2020                              2. NEDĚLE Adventní

Pořad bohoslužeb:                                        

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Od 11:30 kostel otevřen k adoraci
Po všech dopoledních mších svatých a také od 13:00 do 17:30 jsou ve vestibulu exercičního domu k dispozici vánoční oplatky, kalendáře a knihy.
 
Filiálky:
Svibice (40 účastníků) 7:30 hod. polsky Horní Žukov (30 účastníků) 7:30 hod. česky
Mosty (15 účastníků) 9:00 hod. česky Zpupná Lhota (33 účastníků) 9:00 hod. polsky
      Koňákov (40 účastníků) 10:30 hod. česky
2. týden v adventní:
Pondělí: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve    
Úterý: Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU    
Středa: Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina    
Čtvrtek Panny Marie Loretánské    
Pátek: Sv. Damasa I., papeže    
Sobota: Panny Marie Guadalupské    
·       Dle nových pravidel, může být ve farním kostele dle propočtu 120 účastníků, všichni mají povinnost zaujmout místo k sezení. Během týdne tento stav nenaplníme, v neděli budeme účastníky odpočítávat, jako tomu bylo v předešlém čase. Bude-li potřeba, přijdeme podat sv. přijímání ven. Při bohoslužbách nadále není možné společně zpívat vyjma těch kteří k tomu budou varhaníkem určeni.
·       Dnes bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 k  adoraci před nejsvětější svátosti oltářní, od 15:00 do16:00 hod. bude možné požádat o sv. přijímání. Pokud se to osvědčí, bude příležitost ke sv. přijímání i příští týden.
·       Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele: během týdne vždy přede mší svatou: ráno od 6:15, večer od 16:45 hod. Zpovídáme v bočním vchodu na levé straně kostela.
·       Pro děti i dospělé je připravena adventní výzva pod názvem - Přijď a obnov tvář země. Bližší informace jsou u nástěnky vzadu v kostele. Jsou zde také k dispozici chybějící nálepky pro děti, které mají své nedělní album.
·       V tomto období probíhá devátý ročník předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny. Jedná se o ekumenickou akci, na podporu sociálně slabých  rodin z Českého Těšína, které byly vybrány ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu. Trvanlivé potraviny můžete nosit do koše v zadní části kostela. Nebo přinést do sálky pod farou v sobotu 19.12. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. Další informace ve vývěsce.
·       Prosím, při návštěvě kostela si odebírejte pravidelné tiskoviny, jsou k dispozici u hlavního vchodu.
·       V kanceláři v úředních hodinách zapisujeme intence do farního kostela NSPJ na I. pololetí 2021.
·       Ostatní záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 13.12. 2020                                                                    3. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Po všech dopoledních mších svatých je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, kalendáře a knihy
Filiálky:
Svibice NEBUDE! česky Horní Žukov NEBUDE polsky
Mosty nEBUDE! česky Zpupná Lhota NEBUDE česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Milé sestry a bratři,
Zůstaňme obezřetní a trpěliví v této rozvolňující se situaci, záleží i na naší ukázněnosti, zda se podaří udržet šíření nemoci Covid-19 pod kontrolou a budeme moci prožít vánoční svátky volněji. Jako křesťané se nepřestávejme chovat zodpovědně a dávat dobrý příklad. Z toho důvodu vás farníky prosím, o dodržování hygienických opatření – roušky, dezinfekce, odstupy 2m (mimo rodiny) a také naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat svaté přijímání na ruku. Kdo chce přijmout do úst, nechť prosím dá přednost ostatním a přistupuje až ke konci zástupu. Děkuji těm, kteří jste nachlazení, že zůstáváte zodpovědně doma, dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách je nadále v platnosti.
Buďme spojeni v modlitbě o ukončení pandemie.