image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Aktuálně od 3.12. 2020

Milí farníci, dle nového nařízení vlady, více např. zde, platí:

"shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu."

Počet účastníků na nedělních bohoslužbách dle těchto pravidel:

Farní kostel NSJ        120 osob
V našem farním kostele během týdne tento stav nenaplníme, v neděli budeme účastníky odpočítávat jako tomu bylo v předešlém čase.

Filiálky:
Svibice                          40
Horní Žukov                  30
Zpupná Lhota                33
Mosty                            15
Koňákov                        40
Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele:

          během týdne vždy přede mší svatou: ráno od 6:15, večer od 16:45
Příležitost ke sv. přijímání pro ty kdo se nedostanou na nedělní mši svatou bude ve farním kostele v neděli od 15:00 do 16:00 hod.

Milé sestry a bratři,

Zůstaňme obezřetní a trpěliví v této rozvolňující se situaci, záleží i na naší ukázněnosti, zda se podaří udržet šíření nemoci Covid-19 pod kontrolou a budeme moci prožít vánoční svátky volněji. Jako křesťané se nepřestávejme chovat zodpovědně a dávat dobrý příklad. Z toho důvodu vás farníky prosím, o dodržování hygienických opatření – roušky, dezinfekce, odstupy 2m (mimo rodiny) a také naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat svaté přijímání na ruku. Kdo chce přijmout do úst, nechť prosím dá přednost ostatním a přistupuje až ke konci zástupu. Děkuji těm, kteří jste nachlazení, že zůstáváte zodpovědně doma, dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách je nadále v platnosti.

Buďme spojeni v modlitbě o ukončení pandemie.
P. Jan