image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 1. neděle adventní 2020

Neděle 29.11. 2020                        1. NEDĚLE Adventní
 
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:

Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
1. týden v adventní:
Pondělí: Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
Úterý: Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka    
Čtvrtek Památka sv. Františka Xaverského, kněze    
Pátek: Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve, 18:30 adorace    
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Počet návštěvníků je stále omezen na 20, a je to určeno především pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Při mši svaté může zpívat jen varhaník a ten kdo je k tomu určen. Ostatní účastníci mše svaté se nebudou do zpěvu zapojovat. Děkujeme za pochopení.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete požádat kněze o přijetí eucharistie. Stejně tak můžete učinit v neděli v době od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
·       Možnost svátost smíření úterý - sobota od 16:45 do začátku večerní mše svaté, ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Během doby, kdy se podává sv. přijímání, jsou k dispozici také vánoční oplatky a kalendáře ve vestibulu exercičního domu, jindy také v sakristii.
·       Růžencové pobožnosti jsou přenášeny po internetu 35 min přede mší svatou.
·       Žehnání adventních věnců se uskuteční před kostelem dnes v neděli ve 14:50 hod.
·       Pro děti i dospělé je připravena adventní výzva pod názvem - Přijď a obnov tvář země. Bližší informace jsou u nástěnky vzadu v kostele. Jsou zde také k dispozici chybějící nálepky pro děti, které mají své nedělní album.
·       Prosím, při návštěvě kostela si odebírejte pravidelné tiskoviny, jsou k dispozici u hlavního vchodu.
·       Srdečně děkujeme všem dárcům finančních příspěvků na opravu kostela i na jeho provoz. Děkujeme, že na to nezapomínáte. Přispívat můžete na účet farnosti, do pokladniček ve zdi nedaleko vstupu a také v hotovosti na faře.
·       K akci pečeme zdravotníkům, je možné tentokrát vše přinést do přístavby u kostela Evangelického sboru ČCE Na Rozvoji ve středu 2.12. v době od 16 do19 hodin.
·       Vzhledem k platným omezením není setkání Čestné stráže, přijďte si však pro čtvrtletník a vyměňte si tajemství ve čtvrtek v 18:00 v sálce. Po večerní mši svaté v 18:30 bude adorace pouze pro členy Čestné stráže.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 5. prosince 2020 přes internetový přenos. Modlitba svatého růžence s rozjímáním polsky bude ráno před mší svatou v 6,05 hodin a česky v 16,30 hod.
·       V neděli 6.12. bude otevřen kostel od 11:30 do 17:00 k soukromé adoraci před nejsvětější svátosti oltářní, od 15:00 do16:00 hod. bude možné požádat o sv. přijímání.
·       V kanceláři v úředních hodinách zapisujeme intence do farního kostela NSPJ na I. pololetí 2021. Vánoční oplatky jsou také k dispozici. Prosím vstupujte jednotlivě  v roušce, dodržujte odstupy.
·       Ostatní záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 6.12. 2020                                                                      2. NEDĚLE Adventní
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Od 11:30 kostel otevřen k soukromé adoraci
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky