image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle 22.11. 2020                 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Po každé mši sv. výstav NSO, litanie a obnova zasvěcení lidstva Ježíši Kristu Králi s možností získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek.

NA VŠECH BOHOSLUŽBÁCH JE DNES POČET PŘÍTOMNÝCH OSOB OMEZEN NA 15

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá
34. týden v mezidobí:
Pondělí: Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka 6:45 č  
Úterý: Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků 6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Počet návštěvníků je od pondělí omezen na 20, a je to určeno především pro ty, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Při mši svaté může zpívat jen varhaník a ten kdo je k tomu určen. Ostatní účastníci mše svaté se nebudou do zpěvu zapojovat. Děkujeme za pochopení.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete požádat kněze o přijetí eucharistie. Stejně tak můžete učinit v neděli v době od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
·       O svátost smíření můžete požádat během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, kněz bude k dispozici ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Během doby, kdy se podává sv. přijímání, jsou k dispozici také vánoční oplatky a kalendáře ve vestibulu exercičního domu, jindy také v sakristii.
·       Růžencové pobožnosti jsou přenášeny po internetu 35 min přede mší svatou.
·       Žehnání adventních věnců se uskuteční venku na dvoře před kostelem v sobotu v 18:30 hod. a v neděli ve 14:50 hod, předtím, než se bude podávat svaté přijímání.
·       Chci poděkovat všem, kteří se minulý týden podíleli na čištění a impregnaci dlažby v kostele.
·       Jelikož se blíží vánoční svátky, prosíme vás, jestli nemá někdo stromečky na vánoce, které by mohl poskytnout do kostela. Pokud by se někdo takový našel, přihlaste se prosím v sakristii. Děkujeme.
·       Prosím, při návštěvě kostela si odebírejte pravidelné tiskoviny (Katolický týdeník, Imaculata, Nedělní liturgie, Okno), které jsou k dispozici u hlavního vchodu.
·       V kanceláři v úředních hodinách zapisujeme intence do farního kostela NSPJ na I. pololetí 2021. Pro urychlení a zjednodušení zápisu vzhledem k hygienickým opatřením, jsou na stolku vzadu nachystány lístky jednotné velikosti, což je důležité. Můžete si jej také ustřihnout sami v rozměru 10 x 5 cm. Na tento lístek prosím čitelně napište úmysl mše svaté a telefonní kontakt. Takto připravený jej při zápisu odevzdáte a my jej použijeme pro rychlé vlepení do kalendáře. Od nás dostanete lístek s termínem odsloužení mše sv. První měsíc přijímáme nejvýše 2 úmysly od jednoho žadatele. Vánoční oplatky jsou také k dispozici. Prosím vstupujte jednotlivě s v roušce, dodržujte odstupy.
·       Ostatní záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
Neděle 29.11. 2020                                                            1. NEDĚLE Adventní

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky