image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 2020

Neděle 15.11. 2020                  33. NEDĚLE v mezidobí


Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté

33. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Markéty Skotské 6:45 č  
Úterý: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 6:45 č 17:30 pl
Středa Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 6:45 pl 17:30 č
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Z důvodu omezení není možná účast lidu.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete požádat kněze o přijetí eucharistie. Stejně tak můžete učinit v neděli v době od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
·       Růžencové pobožnosti jsou rovněž přenášeny po internetu 35 min přede mší svatou.
·       O svátost smíření můžete požádat během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, kněz bude k dispozici ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Ještě i následující středu 18.11. 2020 je možnost se zapojit k symbolickému povzbuzení zdravotníků a vyjádření vděčnosti skrze aktivitu Pečeme zdravotníkům. Je možné přinést např. buchty, bábovky, slané pečivo, kávu, džusy, vzkazy, přání a dětské obrázky do malé farní sálky od 16 do18 hodin. Vše bude předáno do nemocnice Třinec Sosna zdravotníkům, případně Covid+ pacientům. Více informací naleznete na plakátku na nástěnce nebo na internetu.
·       Od pondělí 16.11. zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na I. pololetí 2021. Pro urychlení a zjednodušení zápisu vzhledem k hygienickým opatřením, jsou na stolku vzadu nachystány lístky jednotné velikosti, což je důležité. Na tento lístek prosím čitelně napište úmysl mše svaté a telefonní kontakt. Takto připravený jej při zápisu odevzdáte a my jej použijeme pro rychlé vlepení do kalendáře. Od nás dostanete lístek s termínem odsloužení mše sv. První měsíc přijímáme nejvýše 2 úmysly od jednoho žadatele. Vánoční oplatky jsou také k dispozici. Prosím vstupujte jednotlivě s v roušce, dodržujte odstupy.
·       Ostatní záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
 
Všechny mše svaté přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
Neděle 22.11. 2020                                            Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Do odvolání nejsou mše svaté