image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 32. neděle v mezidobí 2020

Neděle 8.11. 2020                     32. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky


Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté
32. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek Posvěcení lateránské baziliky 6:45 č  
Úterý: Památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církve 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Martina, biskupa 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Památka sv. Anežky České, panny 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Z důvodu omezení není možná účast lidu.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete požádat kněze o přijetí eucharistie. Stejně tak můžete učinit v neděli v době od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
·       O svátost smíření můžete požádat během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, kněz bude k dispozici ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 je prodloužena možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci na celý měsíc listopad. Je možné si vybrat kterýchkoli osm dní měsíce a v daný den přistoupít ke svatému přijímání, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé a na úmysly Svatého otce. Nemocní a ti kdo nemohou vyjít z domu, mohou tyto odpustky získat na dálku dle podmínek uvedených na nástěnce nebo na stránkách farnosti.
·       Dnes je od 11:30 otevřen kostel k soukromé adoraci před nejsvětější svátosti oltářní
·       Záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
 
Všechny mše svaté přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
Neděle 15.11. 2020                                                            33. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                                     
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Od 11:30 kostel otevřen k soukromé adoraci
 
Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté