image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost VŠECH SVATÝCH 2020

Neděle 1.11. 2020                  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
                                                                                                                     
Pořad bohoslužeb PŘENÁŠENÝCH ON-LINE:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté

31. týden v mezidobí:
Pondělí: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 6:45 č 17:30 pl
Úterý: Sv. Martina de Porres, řeholníka 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: 1. pátek, po mši svaté litanie a svátostné požehnání 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č

·      
Dnes v neděli 1. 11. je od 15:00 do 17:00 hod. otevřen farní kostel k soukromé modlitbě a ke sv. přijímání a zároveň budou k dispozici kněží ke svátosti smíření v exercičním domě. Prosíme, abyste dodržovali předpisy o desinfekci, rouškách a abyste se neshromažďovali. Po přijetí svátostí, prosím, prostory uvolněte druhým.
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Z důvodu omezení není možná účast lidu.
V týdnu vždy 30 min po mši svaté ráno i večer bude kostel otevřen k soukromé modlitbě a při té příležitosti můžete požádat kněze o přijetí eucharistie. Stejně tak bude i v neděli 8. 11. v době od od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
Ke svátosti smíření můžete přistoupit během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, kněz bude k disozici ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití smírné pobožnosti PRVNÍ SOBOTY 7. listopadu 2020 přes internetový přenos. Modlitba svatého růžence s rozjímáním česky proběhne v kostele od 16,30 hod.
·       Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 je prodloužena možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci na celý měsíc listopad. Je možné si vybrat kterýchkoli osm dní měsíce a v daný den přistoupít ke svatému přijímání, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé a na úmysly Svatého otce. Nemocní a ti kdo nemohou vyjít z domu, mohou tyto odpustky získat na dálku dle podmínek uvedených na nástěnce nebo na stránkách farnosti.
·       Záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
 
Všechny mše svaté přenášíme on-line přes farní kanál YouTube

Neděle 8.11. 2020                                                              32. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Do odvolání nejsou mše svaté