image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 30. neděle v mezidobí 2020

Neděle 25.10. 2020                 30. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb PŘENÁŠENÝCH ŽIVĚ:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté

30. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č  
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Wolfganga, biskupa 6:45 pl 17:30 č
·       Dle sdělení otce biskupa s ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou platí od 22. 10. 2020 mimo jiné   omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby  s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob. Není omezena návštěva hřbitovů.
·       Mše svaté v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, a jsou přenášeny on-line. Z důvodu omezení není možná účasti lidu.
Ke svatému přijímání můžete přicházet v týdnu vždy během půl hodiny po skončení každé mše svaté ráno i večer. V neděli se sv. přijímání podává od 15:00 do16:00 hod. Prosíme o dodržování opatření.
Ke svátosti smíření můžete přistoupit během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, zpovídá se ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou rovněž bez účasti lidu vždy 35 min přede mší svatou a budou přenášeny po internetu.
·       Záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
 
Všechny mše svaté i růženec přenášíme on-line přes farní kanál YouTube
Neděle 1.11. 2020                                                SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
                                                                                                                     
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:

Do odvolání nejsou mše svaté