image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Aktualizované informace k bohoslužbám a udílení svátostí - od 22.10. 2020

Dle sdělení otce biskupa s ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních vyhlášených vládou platí od 22. 10. 2020 mimo jiné:

-        omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby  s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob.

-        Není omezena návštěva hřbitovů

Mše svatá

Bohoslužby v našem farním kostele jsou slouženy v obvyklých časech na daný úmysl, vzhledem k omezením bez účasti lidu. Mše svaté jsou přenášeny on-line.

Svaté přijímání
Ke svatému přijímání můžete přicházet v týdnu vždy během půl hodiny po skončení každé mše svaté ráno i večer..
V neděli se sv. přijímání podává od 15:00 do16:00 hod. Kostel bude otevřen a k dispozici bude kněz, který poslouží.

Svátost smíření
Ke svátosti smíření můžete přistoupit během týdne vždy od 16:45 do začátku večerní mše svaté, zpovídá se ve vestibulu exercičního domu. Podle možností také posloužíme podáním Eucharistie.

Svátost pomazání nemocných
Svátost pomazání nemocných udělíme dle potřeby, nejlépe po telefonické domluvě. Telefonní čísla jsou uvedena v KONTAKTECH.

Zde je možné si přečíst Výzvu předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení: bohoslužby bez veřejnosti