image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí 2020

Neděle 18.10. 2020                     29. NEDĚLE v mezidobí
                                                     Den modliteb za misie
 
Pořad bohoslužeb: 
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

 
Filiálky:
Svibice - odpust 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá
29. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Pavla od Kříže, kněze 6:45 č  
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Bl. Karla Rakouského 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Sv. Jana Pavla II., papeže 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Jana Kapistránského, kněze 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 6:45 pl 17:30 č
·       Sbírka na opravy kostela vynesla 61 264,- Kč. Na sbírkový účet přišly dary v celkové sumě 276.000,- Kč. Všem dárcům opravdu srdečné P. Bůh zaplať.
·       Podle nových pokynů může být na bohoslužbách v kostele přítomno nejvýše 6 osob včetně asistence (vyjma pohřbů a svateb, kdy je dovoleno 30 účastníků). Zúčastnit se mohou pouze ti, kdo mají zapsán úmysl na příslušnou mši svatou v počtu 4 osob. Dle pokynů otce biskupa je potřeba dodržet hygienická opatření - roušky, desinfekce a přijímání na ruku. V týdnu je možnost přistoupit ke sv. přijímání vždy během půl hodiny po skončení každé mše svaté ráno i večer. V neděli od 15:00 do16:00 hod. Kostel bude otevřen a k dispozici bude kněz, který poslouží.
·       Na filiálkách můžete ke sv. přijímání přistoupit během 10 minut po mši svaté. (mše svatá trvá asi 40 min.)
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne bude vždy od 16:45 do večerní mše svaté ve vestibulu exercičního domu.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou vždy 35 min přede mší svatou a budou přenášeny po internetu. Dnes o misijní neděli bude přenášen od 16:45 misijní růženec.
·       Záležitosti ve farní kanceláři pokud možno vyřizujte emailem nebo telefonicky.
·       Všechny mše svaté i růženec přenášíme přes farní kanál YouTube
Neděle 25.10. 2020                                                            30. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá