image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí 2020

Neděle 11.10. 2020              28. NEDĚLE v mezidobí
                                               Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:     

Farní kostel:
7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá
28. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Radima, biskupa 6:45 č  
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Markéty Marie Alacoque, panny 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Terezie od Ježíše, pannya učitelky 6:45 pl 17:30 č
Pátek: Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
·       Od pondělí 12. 10. na bohoslužbách v kostele (vyjma pohřbů a svateb) může být přítomno nejvýše 10 osob včetně asistence. Zúčastnit se mohou pouze ti, kdo mají zapsán úmysl na příslušnou mši svatou. Dle pokynů otce biskupa je potřeba dodržet hygienická opatření - roušky, desinfekce a přijímání na ruku. Prosíme, abyste případná volná místa nahlásili do kanceláře na tel: 555 222 692 nebo mobil: 731 939 098. V týdnu bude možnost přistoupit ke sv. přijímání vždy během půl hodiny po skončení každé mše svaté ráno i večer. V neděli od 15:00 do16:00 hod. Kostel bude otevřen a k dispozici bude kněz, který poslouží.
·       Příležitost ke svátosti smíření bude půl hodiny přede mší svatou ve vestibulu exercičního domu.
·       Dle pokynu výuka náboženství může nadále probíhat v souladu s předpisy. Ostatní hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorách a nad 20 osob venku jsou zakázané.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou vždy 35 min přede mší svatou a budou přenášeny po internetu. Prosím, aby přicházel vždy 1 až 2 zástupci ze skupin, které se obvykle modlí v měsíci říjnu. O misijní neděli bude přenášen od 16:45 misijní růženec.
·       V měsíci říjnu je opět možnost společné modlitby růžence v rodinách u sošky Panny Marie Fatimské, která bude při té příležitosti putovat po naší farnosti. Je možné obnovit v rodině zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které jsme ve farnosti učinili 8.12. 2017 a společně se modlit na úmysly osobní i úmysly farnosti a za ukončení pandemie koronaviru, jak nás vyzývají naši otcové biskupové. Zájemci o zapůjčení sochy, prosím napište se na papír, který je umístěn vzadu na stolíku. Tam jsou také bližší informace.
·       Vyšel farní čtvrtletník COR, náklady na tisk činí cca 40,- Kč.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu, pokd možno vyřizujte záležitosti emailem nebo telefonicky.
·       Všechny mše svaté i růženec přenášíme přes farní kanál YouTube
Neděle 18.10. 2020                                                            29. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                                      Den modliteb za misie

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá