image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 27. neděle v mezidobí 2020

Neděle 4.10. 2020            27. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá
27. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č  
Úterý: Sv. Bruna, kněze 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka Panny Marie Růžencová 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek: Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č
·       V měsíci říjnu je opět možnost společné modlitby růžence v rodinách u sošky Panny Marie Fatimské, která bude při té příležitosti putovat po naší farnosti. Je možné obnovit v rodině zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které jsme ve farnosti učinili 8.12. 2017 a společně se modlit na úmysly osobní i úmysly farnosti a za ukončení pandemie koronaviru. Zájemci o zapůjčení sochy, prosím napište se na papír, který je umístěn vzadu na stolíku. Tam jsou také bližší informace.
·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod. ve středu a v pátek v 17:00hod., na filiálkách je vedou akolyté s bohoslužbou slova v 17:00 hod. - tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       První neděle - celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Vzhledem k vydaným krizovým opatřením vlády je možný maximální počet 100 účastníků na bohoslužbách a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Po dobu omezení proto bude vždy tento počet odpočítán. Připomínáme, že platí stále dispens od účasti nedělní mše svaté. Bohoslužby vysíláme také stále po internetu.
Dle pokynu apoštolského administrátora otce biskupa Martina připomínáme, že samozřejmě platí zvýšená hygienická opatření uvedená v jeho dřívějším rozhodnutí z 25. 9. 2020 navíc s doporučením podávat sv. přijímání na ruku. Ty, kdo si přesto přejí přijmout sv. přijímání do úst, prosíme, aby přicházeli k sv. přijímání ke křtitelnici na pravé straně, na filiálkách a v týdnu, pokud bude jeden podávající, tak až na konci. Děkuji za pochopení.
·       Dle pokynu výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou, proto probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.
·       Vyšel farní čtvrtletník COR, náklady na tisk činí cca 40,- Kč.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou, zpovídá se v předsíni bočního vchodu po levé straně lodi.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 11.10. 2020                                                            28. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                                 Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá