image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 2020

Neděle 27.9. 2020                         26. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Při mši sv. v 10:30 křty

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá
26. týden v mezidobí:
Pondělí: Slavnost Sv. Václava, mučedníka - mše sv také večer 6:45 č 17:30 pl
Úterý: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   Památka svatých andělů strážných 1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 6:45 pl   17:30 č  
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č

·       Sbírka na opravy kostela vynesla 77 432,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Na opravy chrámů ve Svaté zemi, je možné ještě tento týden přispět do pokladničky vzadu ve stolíku.
·       Zveme kluky od 2. třídy základní školy, kteří by se rádi připojili do ministrantské služby, na ministrantskou schůzku, která se uskuteční v sobotu 3. října v 9 hod. Sraz před farou. 
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 1.10. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití první soboty 3.10. Rozjímavý růženec polsky bude ráno v 6,05 hod, odpoledne v 16:30 bude růženec česky. Formační setkání členů nebude, jste zváni na Národní konferenci Fatimského apoštolátu do Koclířova, doprava po vlastní ose, informace na nástěnce.
·       V měsíci říjnu bude opět možnost společné modlitby růžence v rodinách u sošky Panny Marie Fatimské, která bude při té příležitosti putovat po naší farnosti. Je možné obnovit v rodině zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které jsme ve farnosti učinili 8.12. 2017 a společně se modlit na úmysly osobní i úmysly farnosti a za ukončení pandemie koronaviru. Zájemci o zapůjčení sochy, prosím napište se na papír, který během týdne bude umístěn vzadu na stolíku. Tam budou také bližší informace.
·       Růžencové pobožnosti v říjnu budou ve farním kostele v 16:45 hod.
·       V neděli 4.10. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Jelikož v sobotu 3.10. 2020 není možné se fyzicky účastnit poutě za obnovu rodin a duchovní povolání ve Frýdku, jsme zváni spojit se duchovně v modlitbách s otcem biskupem Martinem Program začíná v 17:00 hod. modlitbou růžence a adorací, v 18:00 bude mše sv. Bohoslužba bude přenášena živě prostřednictvím YouTube kanálu frýdecké farnosti.
·       Pokyn apoštolského administrátora v souvislosti s aktuální situací epidemie Covid-19 visí na nástěnce
·       Vyšel farní čtvrtletník COR, náklady na tisk činí cca 40,- Kč.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu mimo pondělí, kdy je státní svátek.
Neděle 4.10. 2020                                                              27. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá