image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 25. neděle v mezidobí 2020

Neděle 20.9. 2020                  25. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb: 

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

 
Filiálky:

Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá
25. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 6:45 č není
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek   6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 6:45 pl 17:30 č

·       Již probíhá vyučování náboženství na českých i polských školách, věnujte pozornost rozvrhu, neprodleně odevzdejte přihlášky, kdo tak ještě neučinil.
·       Při příležitosti roku Bible, vyhlášeného papežem Františkem, vás Společenství chval zve ve středu v 19:00 hod. do kostele na program Boží slovo v našem životě, kde se manželé Byrtusovi podělí o svoji zkušenost s Písmem svatým.
·       Zveme kluky od 2. třídy základní školy, kteří by se rádi připojili do ministrantské služby, na ministrantskou schůzku, která se uskuteční v sobotu 3. října v 9 hod. Sraz před farou. 
·       V sobotu 26.9. 2020 bude opět v 16:00 hod. mše svatá ke cti sv. Václava v Archeoparku Podobora. Jste všichni srdečně zváni, ke zpěvu si prosím přineste Kancionál. V případě deště se mše sv. nekoná.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.

Neděle 27.9. 2020                                                              26. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
Při mši sv. v 10:30 křty
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov Není mše svatá

Milé sestry a milí bratři,

situace počtu onemocnění v naší republice se mění každým dnem a zatím nikoliv dobrým směrem. Tento vývoj nás  vede k obezřetnosti a varuje před podceňováním současné situace. Nemusíme propadat panice ani se zbytečně bát, ale chceme se jako křesťané chovat zodpovědně a naplňovat přikázání lásky, tedy být ohleduplní k sobě navzájem. Z toho důvodu vás farníky naléhavě vyzývám k používání roušek, desinfekčních prostředků a také naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat svaté přijímání na ruku. Kdo takto z jakýchkoli důvodu nečiní, nechť prosím dá přednost ostatním a přistupuje až ke konci zástupu. Věřím, že kdo jste jakkoli nemocní nebo nachlazení zůstáváte zodpovědně doma. Jen připomínám, že podle sdělení otce biskupa nadále platí dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách.
Prosím Pána, aby nás ve zdraví zachoval a nemocné uzdravil. Mons. Jan Svoboda farář