image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí 2020

Neděle 13.9. 2020               24. NEDĚLE v mezidobí
                                               Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - krmáš 10:30 hod. česky
24. týden v mezidobí:
Pondělí: Svátek Povýšení svatého kříže 6:45 č není
Úterý: Památka Panny Marie Bolestné 6:45 č 17:30 pl
Středa Památka sv. Ludmily, mučednice 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sv. Januária, biskupa a mučedníka 6:45 pl 17:30 č

·       Dle platných hygienických opatření, je povinnost nosit roušky při každé mši svaté, také prosíme, abyste dbali základních hygienických zásad. Děkujeme.
·       Vyučování náboženství na českých i polských školách začíná tento týden, třídy s otcem Lukášem za týden a ZŠ Hrabina na Ostravské začíná  22.9. Rozvrh naleznete ZDE, bude ještě upřesněn. Neprodleně odevzdejte přihlášky, kdo tak ještě neučinil.
·       Nejen členové Fatimského apoštolátu jsou zváni do kostela ve Svibici 3. středu v měsíci 16. září 2020 v 16.30 hod. na modlitební setkání s rozjímáním svatého růžence a v 17,00 hod.na mši svatou
·       Zveme děti k přípravě na 1. svaté přijímání, která bude společně s rodiči v sobotu 19. září v sálce pod farou. Česky v 10:00 a 11:30 dle rozpisu, který bude poslán rodičům na email a polsky ve 13:30 hod.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé kurz NOVÝ ŽIVOT pořádaný v exercičním domě poslední zářijový víkend, a na kurz pro manžely SPOLEČNÁ CESTA v měsíci říjnu. Informace ve vývěsce.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 20.9. 2020                                                              25. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov Není mše svatá