image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 23. neděle v mezidobí 2020

Neděle 6.9. 2020                      23. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:

Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 není
Odpoledne: Pouť ke sv. Melicharovi Grodeckému: 15:30 korunka k Božímu Milosrdenstv, pobožnost ke cti sv. Melichara Grodeckého,16:00 mše sv. s otcem biskupem

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
23. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 6:45 č není
Úterý: Svátek Narození Panny Marie 6:45 č 17:30 pl
Středa Sv. Petra Klavera, kněze 6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Jména Panny Marie 6:45 pl 17:30 č

·       Dle platných hygienických opatření, je povinnost nosit roušky při mši svaté nad 100 lidí, Děkuji.
·       Zveme děti k přípravě na 1. svaté přijímání, která bude společně s rodiči v sobotu 19. září v sálce pod farou. Česky v 10:00 a 11:30 dle rozpisu, který bude poslán rodičům na email a polsky ve 13:30 hod.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ posílejte prosím, do úterý 8. 9. 2020
·       Máte-li zájem o návštěvu kněze u nemocných v nemocnici v Českém Těšíně, je potřeba, abyste si ji dopředu vyžádali nejlépe u sociální pracovnice přímo v nemocnici nebo to ohlásili včas na faře.
·       Již tradičně se během roku budou konat schůzky oddílů skautek a světlušek. Zveme děvčata ve věku 6-15 let, setkání budou probíhat v pondělky a čtvrtky v klubovně u fary. Bližší informace na nástěnce.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé kurz NOVÝ ŽIVOT pořádaný v exercičním domě poslední zářijový víkend, a na kurz pro manžely SPOLEČNÁ CESTA v měsíci říjnu. Informace ve vývěsce.
·       Celodenní adorace na neděli po prvním pátku:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. Od 13:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 15:30 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, od 15:30 program v rámci slavnosti sv. Melichara
·       K odpolední slavnosti sv. Melichara prosíme o sváteční účast při liturgii (např. se standartou či praporem) všechny skupiny a společenství ve farnosti.
·       Kdo jste ještě neodevzdal přihlášky, prosím odevzdejte je neprodleně na faře.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 13.9. 2020                                                              24. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                                                 Sbírka na opravy kostela
Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - krmáš 10:30 hod. česky