image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 22. neděle v mezidobí 2020

Neděle 30.8. 2020             22. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb

Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
22. týden v mezidobí:
Pondělí:   6:45 č není
Úterý:   6:45 č 17:30 pl
Středa   6:45 č 17:30 pl
Čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 6:45 pl 17:30 č
Pátek:   6:45 pl 17:30 č
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 6:45 pl 17:30 č

·       Dle platných hygienických opatření, je povinnost nosit roušky při nedělní mši svaté, Děkuji.
·       Sbírka na církevní školy vynesla 43187,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Zveme děti na dětskou mši svatou ve středu a v pátek, při kterých se také budou žehnat aktovky.
·       Zveme děti k přípravě na 1. svaté přijímání, která bude společně s rodiči v sobotu 19. září v sálce pod farou. Česky v 10:00 a 11:30 dle rozpisu, který bude poslán rodičům na email a polsky ve 13:30 hod.
·       Odchod na XVIII. pěší pouť do Frýdku je v sobotu 5. 9. po požehnání v 6:00 hod. Duchovním průvodcem pouti je P. Mateusz Janyga SJ. Prosíme, vezměte si roušky. Informace na nástěnce.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ posílejte prosím, do úterý 8. 9. 2020
·       Máte-li zájem o návštěvu kněze u nemocných v nemocnici v Českém Těšíně, je potřeba, abyste si ji dopředu vyžádali nejlépe u sociální pracovnice přímo v nemocnici nebo to ohlásili včas na faře.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 3.9. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití první soboty 5.9. Rozjímavý růženec polsky bude ráno, výjimečně až po mši svaté, odpoledne v 16:30 bude růženec česky. Formační setkání členů nebude.
·       V neděli 6.9. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. Od 13:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 15:30 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, od 15:30 program v rámci slavnosti sv. Melichara – korunka k B.M., pobožnost ke cti sv. Melichara Grodeckého a v 16:00 mše svatá s otcem biskupem Martinem Davidem.
·       O nedělích 20.9. – 11.10. nebudou na Koňákově mše svaté z důvodu opravy vnitřní omítky kostela. Při té příležitosti vás zveme k brigádám, aby se mohl udělat větší objem prací, jelikož finanční prostředky, které na to máme přidělené, jsou velmi omezené. Ochotní pracovníci se můžete přihlásit u pana Macury v sakristii nebo se také informovat u pana Michala Pawery. Srdečně děkujeme.
·       Kdo jste ještě neodevzdal přihlášky, prosím odevzdejte je neprodleně na faře.
·       Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny přede mší svatou.
·       Služby ve farní kanceláři dle rozpisu.
Neděle 6.9. 2020                                                                23. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 16:00 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky